با توجه به اینکه کیفیت ارائه پشتیبانی و همینطور سرعت پاسخگویی به موارد پشتیبانی برای تک کلود اهمیت بسیار بالایی دارد پرسنل بخش پشتیبانی فنی تک کلود افزایش یافته است و از این پس تیکت های پشتیبانی بسیار بسیار سریعتر از قبل پاسخ داده میشوند.
امید است این تغییرات موجب افزایش رضایتمندی هر چه بیشتر کاربران گرامی تک کلود گردد.
باتشکر مدیریت تک کلود


سه شنبه, دسامبر 20, 2016

« بازگشت