ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
.net
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.org
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.biz
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
.in
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
.co
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.me
97,800 تومان
1 سال
97,800 تومان
1 سال
97,800 تومان
1 سال
.ws
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.tv
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.info
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.us
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.sch.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.ac.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.co.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.org.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.gov.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.net.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.name
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.ca
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.it
58,000 تومان
1 سال
N/A
N/A

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains