ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
132,000 تومان
1 سال
132,000 تومان
1 سال
132,000 تومان
1 سال
.net
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.org
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.biz
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.in
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.co
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.me
97,800 تومان
1 سال
97,800 تومان
1 سال
97,800 تومان
1 سال
.ws
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.tv
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.info
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
.us
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.sch.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.ac.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.co.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.org.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.gov.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.net.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.name
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.ca
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.it
58,000 تومان
1 سال
N/A
N/A

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده