سرور مجازی ویندوز

Vps Windows - 1
 • ‌ رم 384 مگابایت
 • هارد 35 گیگابایت
 • ‌آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ سی پی یو 1 هسته
 • ‌ ترافیک 1 ترابایت
 • ‌ پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد ‌
 • پنل ریبوت دارد
 • سیستم عامل Windows Server 2003
Vps Windows - 2
 • ‌ رم 768 مگابایت
 • هارد 50 گیگابایت
 • ‌آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ سی پی یو 1 هسته
 • ‌ ترافیک 2 ترابایت
 • ‌ پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد ‌
 • پنل ریبوت دارد
 • ‌ سیستم عامل به انتخاب شما
Vps Windows - 3
 • ‌ رم 1536 مگابایت
 • هارد 75 گیگابایت
 • ‌آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ سی پی یو 2 هسته
 • ‌ ترافیک 3 ترابایت
 • ‌ پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد ‌
 • پنل ریبوت دارد
 • ‌ سیستم عامل به انتخاب شما
Vps Windows - 4
 • ‌ رم 2048 مگابایت
 • هارد 100 گیگابایت
 • ‌آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ سی پی یو 2 هسته
 • ‌ ترافیک 4 ترابایت
 • ‌ پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد ‌
 • پنل ریبوت دارد
 • ‌ سیستم عامل به انتخاب شما
Vps Windows - 5
 • ‌ رم 2560 مگابایت
 • هارد 125 گیگابایت
 • ‌آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ سی پی یو 3 هسته
 • ‌ ترافیک 4 ترابایت
 • ‌ پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد ‌
 • پنل ریبوت دارد
 • ‌ سیستم عامل به انتخاب شما
Vps Windows - 6
 • ‌ رم 3072 مگابایت
 • هارد 150 گیگابایت
 • ‌آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ سی پی یو 4 هسته
 • ‌ ترافیک 5 ترابایت
 • ‌ پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد ‌
 • پنل ریبوت دارد
 • ‌ سیستم عامل به انتخاب شما
Vps Windows - 7
 • ‌ رم 4096 مگابایت
 • هارد 200 گیگابایت
 • ‌آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ سی پی یو 4 هسته
 • ‌ ترافیک 5 ترابایت
 • ‌ پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد ‌
 • پنل ریبوت دارد
 • ‌ سیستم عامل به انتخاب شما