هاست لینوکس پریمیوم
 • Product 1

  Host Linux Premium - 1

  • 1 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
  • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
  • روزانه - هفتگی - ماهانه بکاپ گیری
  فقط
  12,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  Host Linux Premium - 2

  • 2 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
  • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
  • روزانه - هفتگی - ماهانه بکاپ گیری
  فقط
  17,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  Host Linux Premium - 3

  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
  • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
  • روزانه - هفتگی - ماهانه بکاپ گیری
  فقط
  24,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  Host Linux Premium - 4

  • 10گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
  • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
  • روزانه - هفتگی - ماهانه بکاپ گیری
  فقط
  32,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  Host Linux Premium - 5

  • 20 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک ماهانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
  • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
  • روزانه - هفتگی - ماهانه بکاپ گیری
  • تعداد اکانت ایمیل نامحدود
  فقط
  48,000/mo
  سفارش دهید