سرور مجازی لینوکس در ایران

VLINIR-1
 • رم 512 مگابایت
 • هارد 30 گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو ۱ هسته
 • ترافیک ۷۰ گیگابایت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
 • سیستم عامل centos/ubunto/debian (نصب رایگان)
VLINIR-2
 • رم ۱۰۲۴ مگابایت
 • هارد ۵۰ گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو ۲ هسته
 • ترافیک ۱۰۰ گیگابایت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
 • سیستم عامل centos/ubunto/debian (نصب رایگان)
VLINIR-3
 • رم ۲۰۴۸ مگابایت
 • هارد ۱۰۰ گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو ۳ هسته
 • ترافیک ۱۲۵ گیگابایت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
 • سیستم عامل centos/ubunto/debian (نصب رایگان)
VLINIR-4
 • رم ۳۰۹۶ مگابایت
 • هارد 150 گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو ۳ هسته
 • ترافیک ۱۵۰ گیگابایت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
 • سیستم عامل centos/ubunto/debian (نصب رایگان)
VLINIR-5
 • رم ۴۰۹۶ مگابایت
 • هارد 175 گیگابایت
 • ترافیک 200 گیگابایت
 • ‌سی پی یو ۴ هسته
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
 • سیستم عامل centos/ubunto/debian (نصب رایگان)
VLINIR-6
 • رم 6144مگابایت
 • هارد 225 گیگابایت
 • ‌سی پی یو 6 هسته
 • ترافیک 250 گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
 • سیستم عامل centos/ubunto/debian (نصب رایگان)
VLINIR-7
 • رم 8192مگابایت
 • هارد 250 گیگابایت
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ‌سی پی یو 8 هسته
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
 • سیستم عامل centos/ubunto/debian (نصب رایگان)