سرور مجازی ویندوز در ایران

VWINIR-1
 • رم 512 مگابایت
 • هارد 30 گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو ۱ هسته
 • ترافیک ۷۰ گیگابایت
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
VWINIR-2
 • رم ۱۰۲۴ مگابایت
 • هارد ۵۰ گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو ۲ هسته
 • ترافیک ۱۰۰ گیگابایت
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
VWINIR-3
 • رم ۲۰۴۸ مگابایت
 • هارد ۱۰۰ گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو ۳ هسته
 • ترافیک ۱۲۵ گیگابایت
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
VWINIR-4
 • رم ۳۰۹۶ مگابایت
 • هارد 150 گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو ۳ هسته
 • ترافیک ۱۵۰ گیگابایت
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
VWINIR-5
 • رم ۴۰۹۶ مگابایت
 • هارد ۱۵۰ گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو ۴ هسته
 • ترافیک ۲۰۰ گیگابایت
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
VWINIR-6
 • رم 5096 گیگابایت
 • هارد 215 گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو 4 هسته
 • ترافیک 220 گیگابایت
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین
VWINIR-7
 • رم 6096مگابایت
 • هارد 235 گیگابایت
 • ‌ آیپی اختصاصی ۱ عدد
 • ‌سی پی یو 5 هسته
 • ترافیک 250 گیگابایت
 • پورت ۱۰۰ مگابیت
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • ‌پنل ریبوت دارد
 • ‌ دیتاسنتر پارس آنلاین