سرورمجازی لینوکس SSD NVMe

Pro Vps 1

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 1024 مگابایت
 • ‌ هارد 30 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • ترافیک ماهانه 1 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro Vps 2

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 2048 مگابایت
 • ‌ هارد 40 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • ترافیک ماهانه 1.5 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro Vps 3

لایسنس رایگان دایرکت ادمین
تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 3072 مگابایت
 • ‌ هارد 50 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • ترافیک ماهانه 2 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro Vps 4

لایسنس رایگان دایرکت ادمین
تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 4096 مگابایت
 • ‌ هارد 60 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • ترافیک ماهانه 3 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro Vps 5

لایسنس رایگان دایرکت ادمین
تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 6144 مگابایت
 • ‌ هارد 70 گیگابایت
 • سی پی یو 6 هسته
 • ترافیک ماهانه 4 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro Vps 6

لایسنس رایگان دایرکت ادمین
تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 8192 مگابایت
 • ‌ هارد 80 گیگابایت
 • سی پی یو 6 هسته
 • ترافیک ماهانه 5 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro Vps 7

لایسنس رایگان دایرکت ادمین
تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 9216 مگابایت
 • ‌ هارد 90 گیگابایت
 • سی پی یو 8 هسته
 • ترافیک ماهانه 5 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما