سرورمجازی ویندوز SSD NVMe

Pro WVps 1
 • ‌ رم 1024 مگابایت
 • ‌ هارد 30 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • ترافیک ماهانه 1 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌سیستم عامل به انتخاب شما
Pro WVps 2
 • ‌ رم 2048 مگابایت
 • ‌ هارد 35 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • ترافیک ماهانه 1.5 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌سیستم عامل به انتخاب شما
Pro WVps 3
 • ‌ رم 3072 مگابایت
 • ‌ هارد 40 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • ترافیک ماهانه 2 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌سیستم عامل به انتخاب شما
Pro WVps 4
 • ‌ رم 4096 مگابایت
 • ‌ هارد 45 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • ترافیک ماهانه 3 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ سیستم عامل به انتخاب شما
Pro WVps 5
 • ‌ رم 6144 مگابایت
 • ‌ هارد 60 گیگابایت
 • سی پی یو 6 هسته
 • ترافیک ماهانه 4 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ سیستم عامل به انتخاب شما
Pro WVps 6
 • ‌ رم 8192 مگابایت
 • ‌ هارد 80 گیگابایت
 • سی پی یو 6 هسته
 • ترافیک ماهانه 5 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ سیستم عامل به انتخاب شما
Pro WVps 7
 • ‌ رم 9216 مگابایت
 • ‌ هارد 90 گیگابایت
 • سی پی یو 8 هسته
 • ترافیک ماهانه 5 ترابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ سیستم عامل به انتخاب شما