سرور مجازی لینوکس ایران SSD

Pro VPSIR 1

رم ۵۱۲ مگابایت
هارد ۲۰ گیگابایت
سی پی یو ۱ هسته
ترافیک ۱۰۰ گیگابایت ماهانه
آیپی اختصاصی ۱ عدد
پورت ۱ گیگابیت
انتقال رایگان
پنل ریبوت
دسترسی کنسول

Pro VPSIR 2

رم ۱ گیگابایت
هارد ۳۰ گیگابایت
سی پی یو ۲ هسته
ترافیک ۲۰۰ گیگابایت ماهانه
آیپی اختصاصی ۱ عدد
پورت ۱ گیگابیت
انتقال رایگان
پنل ریبوت
دسترسی کنسول

Pro VPSIR 3

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 2 گیگابایت
 • ‌ هارد 35 گیگابایت
 • سی پی یو 3 هسته
 • ترافیک ماهانه 100 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro VPSIR 4

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 3 گیگابایت
 • ‌ هارد 40 گیگابایت
 • سی پی یو 3 هسته
 • ترافیک ماهانه 300 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro VPSIR 5

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 4 گیگابایت
 • ‌ هارد 45 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • ترافیک ماهانه 400 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro VPSIR 6

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 5 گیگابایت
 • ‌ هارد 50 گیگابایت
 • سی پی یو 5 هسته
 • ترافیک ماهانه 500 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro VPSIR 7

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 6 گیگابایت
 • ‌ هارد 55 گیگابایت
 • سی پی یو 5 هسته
 • ترافیک ماهانه 600 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro VPSIR 8

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 8 گیگابایت
 • ‌ هارد 60گیگابایت
 • سی پی یو 8 هسته
 • ترافیک ماهانه 800 گیگابایت
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما