هاست لینوکس

HL-1
 • ‌ ۲۵۰ مگابایت فضا
 • ‌ ۱۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ‌ ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ‌نامحدود اکانت ایمیل
HL-2
 • ‌ ۵۰۰ مگابایت فضا
 • ‌ ۴۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ‌ ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ‌نامحدود اکانت ایمیل
HL-3
 • ‌ 1گیگابایت فضا
 • ‌ ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ‌ ۲ عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ‌نامحدود اکانت ایمیل
HL-4
 • ‌ ۲ گیگابایت فضا
 • ‌ نامحدود ترافیک ماهانه
 • ‌ 4 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ‌نامحدود اکانت ایمیل
HL-5
 • ‌ ۵ گیگابایت فضا
 • ‌ نامحدود ترافیک ماهانه
 • ‌ نامحدود دامنه اضافه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ‌نامحدود اکانت ایمیل